Cizojazyčné sbory Samostatné sbory Křesanské organizace
Linka důvěry Víra Další zajímavé odkazy
Apoštolská církev
Armáda spásy
Bratrská jednota baptistů
Církev adventistů sedmého dne
Církev bratrská
Českobratrská církev evangelická
Církev československá husitská
Slezská církev evangelická a.v.
Církev Řeckokatolická

Evangelická církev a.v.
Evangelická církev metodistická
Jednota bratrská
Křesanské sbory
Křesanská společenství
Luterská evangelická církev a.v.
Pravoslavná církev
Římskokatolická církev
Starokatolická církev
 Jan 3,16
    "Nebo Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný."